Beschikking evaluatieverslag Wilhelminastraat (ongenummerd) Lekkerkerk

Aanvraag voor overig

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat ten aanzien van de locatie Wilhelminastraat (ongenummerd) Lekkerkerk is besloten dat wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering en het behaalde saneringsresultaat zoals verwoord in het evaluatieverslag.   Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit? Voor informatie over het besluit kunt u bellen met het Team Bodem en Archeologie van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl. Wilt u het besluit en de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan op het kantoor van de ODMH, Thorbeckelaan 5 te Gouda. Maak daarvoor dan een afspraak via telefoonnummer 088 - 54 50 000.   Bent u het niet eens met het besluit? U kunt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. De termijn start op de dag na de verzending van het besluit. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 18 maart 2024 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. U kunt uw bezwaar per post indienen. Dit kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag t.a.v. het Awb secretariaat. Zorgt u ervoor dat u in uw bezwaar in ieder geval uw naam en adres, het kenmerk en de datum van het besluit of een duidelijke omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar noemt? Noem bij voorkeur ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Dan kunnen wij u sneller helpen. Zorg er ook voor dat u uw bezwaar ondertekent en voorziet van een dagtekening.   Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?{ Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. Kijk op de website https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Lekkerkerk. Bekijk alle Bekendmakingen Lekkerkerk in .

https://lekkerkerkkrant.nl/bekendmakingen-lekkerkerk/

Deel dit bericht:

Redactie Lekkerkerkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Lekkerkerkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Lekkerkerk.

Gerelateerde berichten