PROVINCIAAL BLADKennisgeving aanvraag Omgevingswet, Wetering Oost 7B te Lekkerkerk

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden geeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van de ontvangst op 23 januari 2024 van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet. De aanvraag betreft het verbreden van een stal en uitbreiding in dieraantallen naar 240 melkvee en 125 jongvee op locatie Wetering Oost 7B, 2941 LD te Lekkerkerk. De aanvraag is ingediend voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet. De aanvraag is geregistreerd met het zaaknummer 01095766.InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Lekkerkerk. Bekijk alle Bekendmakingen Lekkerkerk in Lekkerkerk.

https://lekkerkerkkrant.nl/bekendmakingen-lekkerkerk/

Deel dit bericht:

Redactie Lekkerkerkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Lekkerkerkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Lekkerkerk.

Gerelateerde berichten