Verleende vergunning voor het hebben van een tijdelijke pontonbrug, kadastrale gemeente Lekkerkerk sectie A, nummers 279, 1918 en 1914

Aanvraag voor watervergunning

(D2023-11-004318, verzenddatum 15 januari 2024) Het hoogheemraadschap heeft een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend. De omgevingsvergunning gaat over het tot en met 20 april 2024 hebben van een tijdelijke pontonbrug over een hoofdwatergang ter plaatse van kadastrale gemeente Lekkerkerk sectie A, nummers 279, 1918 en 1914. Waarom publiceert het hoogheemraadschap dit bericht? Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit wordt bij het hoogheemraadschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen of aan te leggen in en rondom het water, de dijk of een weg van het hoogheemraadschap. Met dit bericht laten we u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Bent u het niet eens met het besluit? U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het besluit op het kantoor van het hoogheemraadschap aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam bekijken. Maak hiervoor vooraf een afspraak via het telefoonnummer 010 - 45 37 300. U kunt de documenten ook digitaal opvragen via vergunningen@hhsk.nl. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? De vergunning is geldig vanaf de dag na de verzenddatum van de vergunning, ook als u hiertegen bezwaar maakt. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam vragen om een schorsing van de vergunning. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de website van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 61 61. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Lekkerkerk. Bekijk alle Bekendmakingen Lekkerkerk in .

https://lekkerkerkkrant.nl/bekendmakingen-lekkerkerk/

Deel dit bericht:

Redactie Lekkerkerkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Lekkerkerkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Lekkerkerk.

Gerelateerde berichten